نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
MAKRO
 ترکیه, İzmir
05-08 اکتبر 2015

Turkeybuild Izmir
 ترکیه, İzmir
11-14 اکتبر 2015

Intermob
 ترکیه, İstanbul
13-17 اکتبر 2015

CONSTRUCTION Diyarbakır
 ترکیه, Diyarbakır
13-16 اکتبر 2015

Natural Stone Turkey
 ترکیه, İstanbul
18-21 اکتبر 2015

Yapex Building Exhibition
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2015

Yapex Renovation
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2015

Yapex Windoor
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2015

ADANA AGRICULTURE
 ترکیه, Adana
19-23 اکتبر 2015

Acute Cardiac Care
 ترکیه, İstanbul
20-23 اکتبر 2015

Iraq Telecoms
 ترکیه, İstanbul
26-27 اکتبر 2015

Istanbul Book Fair
 ترکیه, İstanbul
17-25 نوامبر 2015

Plast Eurasia Istanbul
 ترکیه, İstanbul
29-نوامبر - 02-دسامبر 2015

Eleco Bursa
 ترکیه, Bursa
01-04 دسامبر 2015

Growtech Eurasia
 ترکیه, Antalya
05-08 دسامبر 2015

HOREKA
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2015

Sign Istanbul
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2015

BURSA SHEET METAL TECHNOLOGIES
 ترکیه, Bursa
06-09 دسامبر 2015

AGROEURASIA FAIR
 ترکیه, İstanbul
13-16 دسامبر 2015

Cukurova Education
 ترکیه, Adana
10-15 ژانويه 2016

Anfas Hotel Equipment
 ترکیه, İstanbul
23-26 ژانويه 2016

Officexpo
 ترکیه, İstanbul
29-ژانويه - 02-فوريه 2016

Machinery
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2016

Welding
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2016

قبلي12345تل
نمایش دادن:12243648