نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
Iraq Telecoms
 ترکیه, İstanbul
26-27 اکتبر 2016

Istanbul Book Fair
 ترکیه, İstanbul
17-25 نوامبر 2016

Plast Eurasia Istanbul
 ترکیه, İstanbul
29-نوامبر - 02-دسامبر 2016

Eleco Bursa
 ترکیه, Bursa
01-04 دسامبر 2016

Growtech Eurasia
 ترکیه, Antalya
05-08 دسامبر 2016

HOREKA
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2016

Sign Istanbul
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2016

BURSA SHEET METAL TECHNOLOGIES
 ترکیه, Bursa
06-09 دسامبر 2016

AGROEURASIA FAIR
 ترکیه, İstanbul
13-16 دسامبر 2016

Cukurova Education
 ترکیه, Adana
10-15 ژانويه 2017

Anfas Hotel Equipment
 ترکیه, İstanbul
23-26 ژانويه 2017

Officexpo
 ترکیه, İstanbul
29-ژانويه - 02-فوريه 2017

Machinery
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2017

Welding
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2017

Jewex
 ترکیه, İzmir
03-06 فوريه 2017

CPI - Collections Premiére Istanbul
 ترکیه, İstanbul
09-11 فوريه 2017

Agroexpo Eurasia
 ترکیه, İzmir
12-15 فوريه 2017

5th IF Wedding Fashion Izmir
 ترکیه, İzmir
13-16 فوريه 2017

Eurasia BoatShow
 ترکیه, İstanbul
15-24 فوريه 2017

Anfas FoodProduct Fair
 ترکیه, Antalya
15-18 فوريه 2017

GOLDISTANBUL
 ترکیه, İstanbul
17-20 فوريه 2017

BURSA FOOD - FOODTECH
 ترکیه, Bursa
23-26 فوريه 2017

AYSAF
 ترکیه, İstanbul
28-فوريه - 03-مارس 2017

EF
 ترکیه, İstanbul
01-04 مارس 2017

قبلي12345تل
نمایش دادن:12243648