نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
LED FAIR
 ترکیه, İstanbul
26-29 سپتامبر 2016

AutoTurkey
 ترکیه, İstanbul
01-02 اکتبر 2016

ALUEXPO
 ترکیه, İstanbul
03-06 اکتبر 2016

Aluminium Technologies Machinery Products Trade Fair
 ترکیه, İstanbul
03-06 اکتبر 2016

MAKRO
 ترکیه, İzmir
05-08 اکتبر 2016

Turkeybuild Izmir
 ترکیه, İzmir
11-14 اکتبر 2016

Intermob
 ترکیه, İstanbul
13-17 اکتبر 2016

CONSTRUCTION Diyarbakır
 ترکیه, Diyarbakır
13-16 اکتبر 2016

Natural Stone Turkey
 ترکیه, İstanbul
18-21 اکتبر 2016

Yapex Building Exhibition
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2016

Yapex Renovation
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2016

Yapex Windoor
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2016

ADANA AGRICULTURE
 ترکیه, Adana
19-23 اکتبر 2016

Acute Cardiac Care
 ترکیه, İstanbul
20-23 اکتبر 2016

Iraq Telecoms
 ترکیه, İstanbul
26-27 اکتبر 2016

Istanbul Book Fair
 ترکیه, İstanbul
17-25 نوامبر 2016

Plast Eurasia Istanbul
 ترکیه, İstanbul
29-نوامبر - 02-دسامبر 2016

Eleco Bursa
 ترکیه, Bursa
01-04 دسامبر 2016

Growtech Eurasia
 ترکیه, Antalya
05-08 دسامبر 2016

HOREKA
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2016

Sign Istanbul
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2016

BURSA SHEET METAL TECHNOLOGIES
 ترکیه, Bursa
06-09 دسامبر 2016

AGROEURASIA FAIR
 ترکیه, İstanbul
13-16 دسامبر 2016

Cukurova Education
 ترکیه, Adana
10-15 ژانويه 2017

قبلي12345تل
نمایش دادن:12243648