نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
Plast Eurasia Istanbul
 ترکیه, İstanbul
29-نوامبر - 02-دسامبر 2015

Eleco Bursa
 ترکیه, Bursa
01-04 دسامبر 2015

Growtech Eurasia
 ترکیه, Antalya
05-08 دسامبر 2015

HOREKA
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2015

Sign Istanbul
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2015

BURSA SHEET METAL TECHNOLOGIES
 ترکیه, Bursa
06-09 دسامبر 2015

AGROEURASIA FAIR
 ترکیه, İstanbul
13-16 دسامبر 2015

Cukurova Education
 ترکیه, Adana
10-15 ژانويه 2016

Anfas Hotel Equipment
 ترکیه, İstanbul
23-26 ژانويه 2016

Officexpo
 ترکیه, İstanbul
29-ژانويه - 02-فوريه 2016

Machinery
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2016

Welding
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2016

Jewex
 ترکیه, İzmir
03-06 فوريه 2016

CPI - Collections Premiére Istanbul
 ترکیه, İstanbul
09-11 فوريه 2016

Agroexpo Eurasia
 ترکیه, İzmir
12-15 فوريه 2016

5th IF Wedding Fashion Izmir
 ترکیه, İzmir
13-16 فوريه 2016

Eurasia BoatShow
 ترکیه, İstanbul
15-24 فوريه 2016

Anfas FoodProduct Fair
 ترکیه, Antalya
15-18 فوريه 2016

GOLDISTANBUL
 ترکیه, İstanbul
17-20 فوريه 2016

BURSA FOOD - FOODTECH
 ترکیه, Bursa
23-26 فوريه 2016

AYSAF
 ترکیه, İstanbul
28-فوريه - 03-مارس 2016

EF
 ترکیه, İstanbul
01-04 مارس 2016

5 Mersin Agriculture Fair
 ترکیه, Mersin
01-04 مارس 2016

Gas Turkey
 ترکیه, İstanbul
02-31 مارس 2016

قبلي12345تل
نمایش دادن:12243648