نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
Halal and Healthy Products Fair
 ترکیه, İstanbul
30-اوت - 02-سپتامبر 2016

Turkeybuild Ankara
 ترکیه, Ankara
31-اوت - 25-سپتامبر 2016

Bijoux Expo Turkey
 ترکیه, İstanbul
05-08 سپتامبر 2016

25th IPACK
 ترکیه, İstanbul
06-09 سپتامبر 2016

MEGABUILD Istanbul
 ترکیه, İstanbul
06-09 سپتامبر 2016

MEGABUILD
 ترکیه, İstanbul
08-11 سپتامبر 2016

TURKCOAT
 ترکیه, İstanbul
12-14 سپتامبر 2016

CeBIT Bilisim Eurasia
 ترکیه, İstanbul
13-16 سپتامبر 2016

19th GIDA
 ترکیه, İstanbul
20-23 سپتامبر 2016

ISTANBUL FOOD - TECH
 ترکیه, İstanbul
20-23 سپتامبر 2016

Istanbul Packaging Fair
 ترکیه, İstanbul
20-23 سپتامبر 2016

MY WEDDING SHOW ISTANBUL
 ترکیه, İstanbul
20-22 سپتامبر 2016

LED FAIR
 ترکیه, İstanbul
26-29 سپتامبر 2016

AutoTurkey
 ترکیه, İstanbul
01-02 اکتبر 2016

ALUEXPO
 ترکیه, İstanbul
03-06 اکتبر 2016

Aluminium Technologies Machinery Products Trade Fair
 ترکیه, İstanbul
03-06 اکتبر 2016

MAKRO
 ترکیه, İzmir
05-08 اکتبر 2016

Turkeybuild Izmir
 ترکیه, İzmir
11-14 اکتبر 2016

Intermob
 ترکیه, İstanbul
13-17 اکتبر 2016

CONSTRUCTION Diyarbakır
 ترکیه, Diyarbakır
13-16 اکتبر 2016

Natural Stone Turkey
 ترکیه, İstanbul
18-21 اکتبر 2016

Yapex Building Exhibition
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2016

Yapex Renovation
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2016

قبلي12345تل
نمایش دادن:12243648